DEJAN RAKOVIĆ

 

2022 Istočnik

Molitva je najveći izvor slobodne volje - Neduhovan čovek je bološki automat

 

 

 

Language
Latinica
English

________________________________

FDR

FOND DEJANA RAKOVIĆA

____________________________