DEJAN RAKOVIĆ

 

2021 FDR

O čudima i čudesnim isceljenjima: Od duhovnosti do nauke i natrag

 

 

Preporučeni linkovi koji šire osvetljavaju pomenute teme iz različitih uglova nauke i duhovnosti:

O nauci, religiji i društvu
http://www.dejanrakovicfund.org/knjige/2002-nauka-religija-drustvo.pdf
http://www.dejanrakovicfund.org/video2019_Science_Orthodoxy_eng.html

Iznad ovih horizonata: Kvantna teorija i hrišćanska vera 
http://www.dejanrakovicfund.org/knjige/2018_iznad_ovih_horizonata.pdf
http://www.dejanrakovicfund.org/video2019b_promocija_knjige.html

O prirodi Tesline kreativnosti: kvantno-informacioni okvir
http://www.dejanrakovic.com/video16.html
http://www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/presentations/2019_IEPSP.pdf

Kvantno-holografske osnove psihosomatike, epistemologije i duhovnosti
http://www.dejanrakovicfund.org/video13.html
http://www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/video_prezentacije/2017_PSIHOSOM

O svesti i slobodnoj volji: od nauke do duhovnosti
http://www.dejanrakovicfund.org/video21.html
http://www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/presentations/2019_W-S.pdf

Stanja svesti u ezoterijskoj praksi
http://www.dejanrakovicfund.org/preporuceni_naslovi/Stanja_svesti_u_ezoterijskoj
http://www.dejanrakovicfund.org/file/States_of_consciousness_in_esoteric_practice.pdf

Holografski univerzum – prikaz Talbotove knjige
http://www.dejanrakovicfund.org/video2.html
http://www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/video_prezentacije/2006_M.TALBOT_

O hipnotičkoj regresiji i prošlim životima – razgovor o knjigama Majkla Njutna
http://www.dejanrakovicfund.org/video15.html 
http://www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/video_prezentacije/2015_M.NJUTN

O učenju Bruna Greninga – pomoć i isceljenje duhovnim putem
http://www.dejanrakovicfund.org/video2020_Prolecno_zasedanje_Kruga_prijatelja_Bruna_Greninga.html
http://www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/video_prezentacije/2018_BRUNO_GRENING

 

 

Language
Latinica
English

________________________________

FDR

FOND DEJANA RAKOVIĆA

____________________________