DEJAN RAKOVIĆ

 

2020 Muzej PTT

Tesla kao studija slučaja kvantno-holografskih korelacija
individualne i kolektivne svesti: Kreativne i duhovne implikacije

 

I DEO

II DEO

 

Preuzmite .ppt/.pdf rezentaciju ovde

 

Language
Latinica
English

________________________________

FDR

FOND DEJANA RAKOVIĆA

____________________________