DEJAN RAKOVIĆ

 

2020 Balkan Info TV

Intervju: Zlo u svetu je posledica opterećene kolektivne svesti! 

 

 

Preporučeni linkovi koji holistički šire osvetljavaju pomenute teme iz različitih uglova nauke i duhovnosti:

Iznad ovih horizonata: Kvantna teorija i hrišćanska vera 
http://www.dejanrakovicfund.org/knjige/2018_iznad_ovih_horizonata.pdf
http://www.dejanrakovicfund.org/video2019b_promocija_knjige.html

O prirodi Tesline kreativnosti: kvantno-informacioni okvir
http://www.dejanrakovic.com/video16.html
http://www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/2017_TESLA-LUS.pdf
http://www.dejanrakovicfund.org/radovi/2018_NEUREL.pdf

Kvantno-holografske osnove psihosomatike, epistemologije i duhovnosti
http://www.dejanrakovicfund.org/video13.html
http://www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/video_prezentacije/2017_PSIHOSOM
http://www.dejanrakovicfund.org/radovi/2015_PTPPPA.pdf

O svesti i slobodnoj volji: od nauke do duhovnosti
http://www.dejanrakovicfund.org/video21.html
http://www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/presentations/2019_W-S.pdf

Holografski univerzum – prikaz Talbotove knjige
http://www.dejanrakovicfund.org/video2.html
http://www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/video_prezentacije/2006_M.TALBOT_

O hipnotičkoj regresiji i prošlim životima – razgovor o knjigama Majkla Njutna
http://www.dejanrakovicfund.org/video15.html 
http://www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/video_prezentacije/2015_M.NJUTN
http://www.dejanrakovicfund.org/radovi/2018_IJPLS.pdf

Stanja svesti u ezoterijskoj praksi
http://www.dejanrakovicfund.org/preporuceni_naslovi/Stanja_svesti_u_ezoterijskoj
http://www.dejanrakovicfund.org/file/States_of_consciousness_in_esoteric_practice.pdf

 

 

Language
Latinica
English

________________________________

FDR

FOND DEJANA RAKOVIĆA

____________________________