DEJAN RAKOVIĆ

 

2021 FDR

O velikom resetu

Za ljubitelje holistike, preporučujem da pogledate nekoliko donjih linkova, kako je sve koordinirano prema Velikom resetu... Zahteva malo vremena da se iščita, ali se kompletira mozaik... Mnogi su opravdano uznemireni zbog najavljenih planova u publikovanim Agendama UN još od 1990-ih, sa najavom povećane globalističke kontrole i dodatnim ograničavanjem ljudskih sloboda... I sve pod vidom brige za bolji život narednih generacija...

https://www.youtube.com/watch?v=wVGvjiJ2-lY

https://www.youtube.com/watch?v=1NSzNA6ewaQ

https://www.youtube.com/watch?v=kE97gWnwTAo&t=171s

https://www.youtube.com/watch?v=ywjVCdnE0Pk

Demonski Matriks kolektivne svesti drži nas sve u pat poziciji, a da nismo ni svesni toga... Pokazano je u psihološkim eksperimentima da osvešćavamo situacije tek nekoliko stotina milisekundi pošto se one odigraju... Dakle Program sve odrađuje u naše ime... Naravno, ostaje pitanje zašto je ovaj svet tako ustrojen... Krajnje holistički gledano, Bog je stvorio svet sa Zakonima prirode i graničnim uslovima, pa je sve prepustio evoluciji sa ljudima na njenom vrhu, koji sukobima stvaraju mrežu opterećenja na nivou Kolektivne svesti... U mnogim tradicijama taj nivo Podnebesja antropomorfno je oličen u Lukavom...

Ali je Bog dao čoveku moć molitve i promene graničnih uslova, kroz unos novih porcija vitalne energije (Božje blagodati u hrišćanstvu) za razmrežavanje tih opterećenja... I prave promene su moguće samo iznutra kroz sveopšte pokajanje i praštanje (i za ranije generacije). Tu izgleda leži čovekova istinska sloboda i put povratka Božanskom praizvoru (Spasenju duše u hrišćanstvu)... Tako se može jedino promeniti postojeći ‘globalistički post-istiniti demonski program’ Civilizacije, u kome su invertovani dobro i zlo, istina i laž...

To je dijagnoza (demonske) Istorije sveta zadnjih milenijuma... A terapija je povratak duhovnosti, za izmenu demonskog Matriksa... Bez toga, ljudi su puki psihološko / sociološki bioautomati, kako nas je i Tesla lepo video... Preporučujem i svoje popularne intervjue, sa dodatnim linkovima, na ove široke holističke teme...

https://www.youtube.com/watch?v=ECh8p0WXh_E

http://www.dejanrakovicfund.org/video2021_FDR.html

Zato treba redefinisati globalne političke, informacione i edukativne ciljeve Civilizacije... Kako ja vidim, svi mi smo tokom života umreženi sa nižim nivoima kolektivne svesti, od kojih se potom razvezujemo... To nam je duhovni zadatak, kao da smo u funkciji očišćenja nagomilanih trans-generacijskih opterećenja kolektivne svesti... Dakle, naša porcija kolektivne svesti je naša ultimativna meta za čišćenje... Ako imate vremena, preporučujem i svoje donje radove sa detaljnijim obrazloženjima...

http://www.dejanrakovicfund.org/radovi/2021_SP.pdf             

http://www.dejanrakovicfund.org/radovi/2018_IJPLS.pdf

Srdačno, Dejan Raković

 

Language
Latinica
English

________________________________

FDR

FOND DEJANA RAKOVIĆA

____________________________