DEJAN RAKOVIĆ

 

2020 FDR

Kovid 19 i Matriks kolektivne svesti

Nažalost, Kovid 19 je izašao kao duh iz boce i neće natrag u nju... Preporučeni link Pola Levija je zanimljiva dodatna holistička potvrda:

https://www.awakeninthedream.com/articles/covid-19-wetiko

Ta priča se svodi na nivo opterećenog kolektivnog Matriksa ove civilizacije, jer Kovid 19 ima manifestacije i kroz masovnu psihozu straha kod ljudi (tzv. wetiko/mind virus) i druge paralelne psiho-fizičke stresore od kojih se organizam brani izlučivanjem tzv. egzozoma, sa kliničkom slikom sličnom kovidu 19 (ipak, ne sme se nikako prenebreći ni da je Kovid 19 i infektivna bolest, jer vidimo mnogo bolesnih i umrlih)... Zato za holističke anti-stres preporuke opet preporučujem svoj link:

http://www.dejanrakovicfund.org/2018_FDR_Antistres_preporuke.pdf

No, svaki (holistički) otrov ima i svoj (holistički) protivotrov… Zato valja ponovo istaći da se samo trans-generacijskim molitvenim razvezivanjem mogu menjati ti demonski programi Civilizacije... A što bi trebalo da rade svi, pošto nam je to glavni duhovni zadatak (jer krajnje holistički gledano, što nadilazi postojeće duhovne kontroverze a i u skladu je sa novijim iskustvima iz psihoregresija, čovekov duh izgleda preuzima zadatke na nivou kolektivne svesti, da bi rasteretio to što prethodnici nisu uspeli za svoga života)... Sve ostalo nas dodatno vezuje za demonski Matriks opterećene kolektivne svesti i udaljava naše duše od post-mortem povratka Božanskom praizvoru... Na istoj liniji, svakako je optimalno redefinisati i globalne političke, informacione i edukativne ciljeve, čime bi se najefikasnije mogao promeniti postojeći demonski program Civilizacije, u kome su manifestno invertovani dobro i zlo, istina i laž... Za detalje v. linkove:

http://www.dejanrakovicfund.org/video2019_Science_Orthodoxy_eng.html 

http://www.dejanrakovicfund.org/radovi/2017_TESLA-LUS.pdf

Dok za dublje uvide u fraktalne kodove na raznim nivoima Prirode dodatno preporučujem i odličan sajt prof. Miloja Rakočevića

http://www.rakocevcode.rs/

P.S.: A u širem holističkom kontekstu, preporučujem i prilog Gluvo doba, o začuđujućem nagoveštaju budućih događaja u Simpsonovima i sličnim Holivudskim produkcijama, sa tezom da oni crpu informacije o budućom programima iz svojih satanističkih rituala:

https://www.youtube.com/watch?v=gBTsmrylPFA

Takođe preporučujem i prilog Galaksija nova, o izborima u SAD, sa sarkastično-nadmoćno najavljenom izbornom manipulacijom:

https://galaksijanova.rs/sad-obojena-revolucija/

Što asocira na dublji arhetipski model borbe dobra i zla (duhovne polovine naroda protiv druge polovine zavedene profitom). Sve to neobično vuče na stranu tzv. numerologije i ukazuje da je sve to deo programa jedne demonski opterećene više inteligencije, koja je u osnovi kolektivnog Matriksa ove civilizacije.

Srdačno, Dejan Raković

 

Language
Latinica
English

________________________________

FDR

FOND DEJANA RAKOVIĆA

____________________________